Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR Bron:SRA- Publicatiedatum:09-09-2021 Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Maak hiervan in 2021 nog gebruik. Vanaf 2022 wordt namelijk weer teruggekeerd naar het oude niveau. Verhoging vrije…

Subsidie praktijkleren

Ook voor het studiejaar 2020-2021 is het weer mogelijk om voor bepaalde werknemers die een opleiding volgen de subsidie praktijkleren aan te vragen. Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700 per leerwerkplaats per schooljaar. Voor de aanvraag heeft u…

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten? Publicatiedatum:14-07-2021 Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen. De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek een zogenaamd rechtsvermoeden van arbeidsomvang opgenomen. Als er…

Weigert een werknemer een passende functie?

Weigert een werknemer een passende functie? Publicatiedatum:13-07-2021 Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. Een werknemer wiens functie is komen te vervallen, kan niet zomaar een aangeboden, passende functie…

Special Lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk. Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de Wet DBA, de auto van de zaak, een mogelijke thuiswerkvergoeding,…

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 2020

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020 Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet verandert een aantal regels in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld die rond de WW-premie, oproepovereenkomst, transitievergoeding en ontslag. Wat zijn de veranderingen? Verandering in de WW-premie Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie berekend aan…