https://snpadviseurs.nl/uploads/images/services/service1.jpg

Accountancy

Het team van SNP Adviseurs zorgt ervoor dat u voldoet aan allerlei wettelijk gestelde verplichtingen. Dit is uiteraard van belang voor onder andere banken, subsidieverstrekkers, crediteuren maar voornamelijk voor u als ondernemer.

Wij willen de cijfers inzichtelijk maken, zodat ze voor u een onderbouwing kunnen zijn om verantwoorde ondernemersbeslissingen te nemen.

Het gaat om het verhaal achter de cijfers! Samen met ons kunt u bepalen wat de juiste route is om uw doelen te realiseren.

 

https://snpadviseurs.nl/uploads/images/services/service2.jpg

Controle

SNP Adviseurs behoort tot de selecte groep van accountantskantoren die over een AFM-vergunning beschikt om wettelijke controles uit te mogen voeren.

AFM vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 september 2008 aan SNP Adviseurs een vergunning verleend voor het verrichten van wettelijke controles. Deze vergunning is door de Wet toezicht accountantskantoren (WTA) vereist. Wij zien de vergunningverlening als een officiële erkenning van onze organisatie en van de werking van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing, waardoor de kwaliteit van onze werkzaamheden gewaarborgd blijft.

Niet iedere onderneming is verplicht een accountantscontrole uit te laten voeren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren die te maken hebben met de omvang van de onderneming (omzet, balanstotaal en aantal werknemers).

Het kan echter ook zinvol zijn om een zogeheten vrijwillige controle uit te laten voeren. Bij een eventuele overname kan een controleverklaring van toegevoegde waarde zijn, maar ook krediet- en subsidieverstrekkers vragen steeds vaker om een controleverklaring.

Het team van SNP Adviseurs kan de controle voor u verzorgen en beschikt over ruime ervaring in controles in verschillende branches.

https://snpadviseurs.nl/uploads/images/services/service3.jpg

Financiële Dienstverlening

Financiële administratie

Altijd en overal toegang tot uw administratie. Wat een uitkomst!

SNP Adviseurs biedt u dit aan met online boekhouden. Iedere ondernemer kent het wel. Midden in een gesprek wilt u graag de beschikking hebben over bepaalde informatie uit uw administratie, maar u hebt het niet voorhanden en uw mensen zijn niet bereikbaar.

Hier biedt online boekhouden een uitkomst. U kunt er voor kiezen om uw boekhouding zelf te verwerken of u kunt het door ons laten doen. Samen hebben we toegang tot het gebruiksvriendelijke boekhoudpakket en hebben dezelfde informatie ter beschikking. Een overzichtelijk dashboard laat u direct relevante managementinformatie zien.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Detachering

Heeft u tijdelijk behoefte aan een extra paar handen op administratief gebied door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of piekbelasting, dan kunnen wij hiervoor een passende oplossing bieden.

Onze mensen hebben ruime ervaring in verschillende ondernemingen en met boekhoudpakketten. Ze onderscheiden zich door hun persoonlijke aanpak en betrokkenheid bij de opdracht waardoor u al snel het gevoel zult krijgen dat ze een onderdeel van uw onderneming zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oplossing op maat!

https://snpadviseurs.nl/uploads/images/services/service4.jpg

Bedrijfsadvies

Onze accountants en fiscalisten hebben ruime ervaring op verschillende aandachtsgebieden. Herstructureringen, overnames, het begeleiden van kredietaanvragen, vraagstukken op het gebied van fiscaliteiten, pensioenen en investeringen, zijn facetten waarmee onze adviseurs bekend zijn. Deze werkzaamheden verrichten wij voor onze bestaande relaties, maar voor een  specifieke opdracht/advies of second opinion kunt u ook bij ons terecht.

Wij adviseren u als ondernemer en proberen een optimaal resultaat te bereiken door pragmatisch te denken en onze ogen niet te sluiten voor alternatieve oplossingen.

Van ons kunt u een helder advies verwachten met dito uitleg.

https://snpadviseurs.nl/uploads/images/services/service5.jpg

Fiscale dienstverlening

Een aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, een financiële planning of een complexe herstructurering, is voor ons geen probleem!

Ons kantoor is een generalistisch kantoor wat als voordeel heeft dat wij dienstverlening kunnen bieden op alle fiscale aspecten. Is een probleem wel een keer te specialistisch dan hebben wij een netwerk met adviseurs die samen met ons tot een oplossing voor u komen.

Wij zijn altijd voor u op zoek naar de fiscaal optimale situatie binnen de wettelijke kaders. Dit communiceren wij in heldere en begrijpelijke taal.

Het lidmaatschap van het Register Belastingadviseurs betekent voor u een extra kwaliteitswaarborg. Onze mensen blijven door een continu traject van verplichte bijscholing altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Onze fiscalisten houden nauwlettend in de gaten welke besparingen u kunt realiseren en adviseren u tijdig wanneer u het beste actie kunt ondernemen; een goede adviseur is immers een hele belasting minder!

https://snpadviseurs.nl/uploads/images/services/service6.jpg

Personeel

Werkgevers en werknemers vinden het belangrijk dat de salarisbetalingen tijdig en juist plaatsvinden. De wet- en regelgeving omtrent arbeid wijzigt regelmatig en het is een vak apart om deze complexe materie bij te houden. Het ervaren en deskundige team van SNP Adviseurs kan u daarin ondersteunen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en houden onze kennis op peil.

We kunnen u volledig ontzorgen door de gehele personeels- en salarisadministratie uit handen te nemen. Periodiek worden alle salarissen en emolumenten verwerkt, zorgen we voor het tijdig indienen van de aangifte loonheffingen en stellen we alle output bij voorkeur digitaal aan u beschikbaar.  Daarnaast kunnen we ziek- en hersteldmelden van werknemers voor u verzorgen, arbeidsovereenkomsten opstellen en adviseren bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. 

Voor arbeidsrechtelijke zaken die spelen binnen uw onderneming kunt u ook een beroep op ons doen, denk hierbij onder andere aan: 
CAO-vraagstukken, werkkostenregeling, transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, ziekte, sociale zekerheid, ontslag, etc.

Naast het geheel uit handen geven van uw personeels- en salarisadministratie bieden wij u de mogelijkheid om met ons Salaris Online systeem zelf salarismutaties in te voeren, waarbij wij zorg dragen voor de eindcontrole en definitieve verwerking van alle mutaties.
U heeft dan tevens toegang tot uw digitale dossier met daarin alle salarisoutput en overige door u en ons gearchiveerde documenten, denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten, kopie ID-bewijzen, loonbelastingverklaringen, etc.

 

SNP Adviseurs

Hietweideweg 4,
7391 XX Twello
Postbus 80,
7390 AB Twello

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:00
dinsdag 08:00 - 17:00
woensdag 08:00 - 17:00
donderdag 08:00 - 17:00
vrijdag 08:00 - 17:00
weekend Gesloten