Nieuws

news

Subsidie praktijkleren SNP Adviseurs 19/08/19

Ook voor het studiejaar 2018-2019 is het weer mogelijk om voor bepaalde werknemers die een opleiding volgen de subsidie praktijkleren aan te vragen. Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen. U heeft hiervoor tot en met 16 september 2019 (17.00 uur) de tijd.

VOOR WELKE WERKNEMERS KAN DE SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD?

VMBO:
Vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding;

MBO:
Mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;

HBO:
Hbo’ers die een duale- of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling;

PROMOVENDI-TOIO:
Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

NIEUW sinds 2018:

VSO:
Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;

PRO:
Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;

ENTREE IN HET VMBO:
Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen, die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

HOOGTE SUBSIDIE
De hoogte van de subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplaats. De werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor de periode waarin de leerling in het studiejaar door de werkgever is begeleid. De werkgever hoeft dus geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor de subsidie in aanmerking te komen.

DE AANVRAAG
De aanvraag kan worden gedaan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland https://mijn.rvo.nl/praktijkleren, met behulp van eHerkenning. Op de site https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren zijn tevens alle aanvullende voorwaarden te raadplegen.

Wij kunnen de aanvraag ook voor u verzorgen, u dient ons hiervoor te machtigen. Het machtigingsformulier en de verschillende aanvraagformulieren kunt u vinden op onze website onder het menu formulieren. Indien u de aanvraag door ons laat verzorgen, verzoeken wij u om ons tevens per aanvraag de praktijkovereenkomst toe te zenden.

 

 

 

 

SNP Adviseurs

Hietweideweg 4,
7391 XX Twello
Postbus 80,
7390 AB Twello

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:00
dinsdag 08:00 - 17:00
woensdag 08:00 - 17:00
donderdag 08:00 - 17:00
vrijdag 08:00 - 17:00
weekend Gesloten