Nieuws

news

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 2020 SNP Adviseurs 29/11/19

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet verandert een aantal regels in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld die rond de WW-premie, oproepovereenkomst, transitievergoeding en ontslag. Wat zijn de veranderingen?

Verandering in de WW-premie
Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie berekend aan de hand van het dienstverband. Dit betekent dat u voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst 5% minder WW-premie afdraagt dan bij werknemers met een tijdelijk- of oproepcontract. Hiervoor dient wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig te zijn.

Wijziging salarisspecificatie
Met ingang van 1 januari 2020 is het verplicht om op de salarisspecificatie te vermelden of de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Wijziging ketenregeling
Per 1 januari 2020 mag de werkgever een werknemer 3 contracten met een totale duur van maximaal 36 maanden aanbieden voordat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Er is geen overgangsrecht voor lopende overeenkomsten.

Wijzigingen oproep-/ min-max overeenkomst
Om de positie van de oproepkracht te versterken worden een aantal zaken per 1 januari 2020 veranderd. Zo hoeft een werknemer geen gehoor te geven aan een oproep wanneer u hem/haar te laat oproept en dient u in de dertiende maand van het dienstverband de werknemer een parttime dienstverband aan te bieden van minimaal het gemiddelde aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden. Echter mag de werknemer ervoor kiezen om op oproepbasis te blijven werken. Doet u dit niet tijdig dan heeft de werknemer het recht om dit gemiddelde over de afgelopen 5 jaren van u te vorderen.

Extra ontslaggrond
Per 1 januari 2020 wordt de cumulatiegrond als ontslaggrond toegevoegd. Hierdoor kan de werkgever meerdere ontslaggronden cumuleren om tot een geldige reden voor een ontslag aanvraag te komen.

Wijziging opbouw transitievergoeding
Per 1 januari 2020 zal de rekenwijze van de verschuldigde transitievergoeding veranderen en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag. Hiernaast zal de verhoging voor oudere werknemer komen te vervallen.

Compensatie transitievergoeding
In 2020 wordt het mogelijk om compensatie aan te vragen bij het UWV wanneer u een transitievergoeding betaald vanwege bedrijfsbeëindiging, vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of langdurige ziekte. Bij langdurige ziekte is er een compensatie voor de betaalde bedragen na 1 juli 2015. Let op; de extra duur van slapende dienstverbanden wordt niet gecompenseerd.

Bijtelling auto en fiets van de zaak
Per 1 januari 2020 zal de bijtelling voor elektrische auto’s worden verhoogd van 4% naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde. Over het meerdere wordt 22% berekend. Hiernaast is het vanaf 2020 mogelijk om een fiets ter beschikking te stellen, hiervoor wordt het bijtellingspercentage 7% van de nieuwwaarde.

Adoptie- en extra geboorteverlof
De wet WIEG wordt per 1 juli 2020 verder uitgebreid. Dit betekent dat de verlofduur van de werknemer verder wordt uitgebreid.

Werkkostenregeling
De vrije ruimte wordt in 2020 verhoogd naar 1,7% over maximaal €400.000,- van de loonsom, hierboven blijft het percentage 1,2%. Hiernaast veranderen een aantal zaken zoals vergoeding van een VOG en de waardebepaling van producten uit eigen bedrijf. Tot slot krijgt u als werkgever langer de tijd om de verschuldigde eindheffing te berekenen en af te dragen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Download dan de volledige versie van dit artikel hier: Wijzigingen WAB 2020

SNP Adviseurs

Hietweideweg 4,
7391 XX Twello
Postbus 80,
7390 AB Twello

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:00
dinsdag 08:00 - 17:00
woensdag 08:00 - 17:00
donderdag 08:00 - 17:00
vrijdag 08:00 - 17:00
weekend Gesloten